Oferta

 

Kompleksowe zarządzanie procesem inwestycyjnym

Inwestycja budowlana to długotrwały i nie rzadko skomplikowany proces. Zarządzanie procesem inwestycyjnym wymaga aktualnej wiedzy technicznej i prawnej oraz doświadczenia i kwalifikacji.
Oferujemy Państwu profesjonalne wsparcie przy planowaniu, realizacji i eksploatacji Państwa inwestycji.
Proponujemy Państwu usługę kompleksowego zarządzania procesem inwestycyjnym. Świadczymy również usługi dedykowane dla danego etapu inwestycji budowlanej.

Rozpoznanie terenu inwestycyjnego

Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji budowlanej warto dowiedzieć się czy teren, na którym planujemy inwestycję jest dal nas odpowiedni. Takie rozpoznanie można wykonać nawet przed zakupem terenu inwestycyjnego.
Oferujemy Państwu wykonanie rozpoznania terenu inwestycyjnego zawierającego między innymi:

  • Analizę formalno-prawna rozpatrywanego terenu,
  • Określenie możliwości wykorzystania mediów,
  • Wstępne oszacowanie kosztów przygotowania terenu pod daną inwestycję,
  • Określenie zagrożeń.

Koordynacja prac projektowych

Wykonanie dokumentacji projektowej jest jednym z kluczowych elementów inwestycji budowlanej. Odpowiednio wykonana dokumentacja pozwala na uniknięcie wielu problemów na etapie budowy i eksploatacji.
Oferujemy Państwu:

  • Pomoc w wyborze zespołu projektowego,
  • Koordynację prac projektowych,
  • Kontrolę kosztów i optymalizację rozwiązań projektowych,
  • Prowadzenie spraw formalno-prawnych.

Prowadzenie budowy

Budowa jest kluczowym etapem realizacji inwestycji. Zgodnie z prawem budowlanym prowadzenie budowy należy powierzyć kierownikowi budowy.
Oferujemy Państwu usługę kierownika budowy różnych branż. Jesteśmy również gotowi pełnić rolę generalnego wykonawcy celem realizacji Państwa Inwestycji.

Prowadzenie nadzorów inwestorskich

Nadzór inwestorski jest dla Inwestora ważnym elementem kontroli wykonawcy robót. Nadzór inwestorski może zostać narzucony przez organ wydający pozwolenie na budowę lub ustanowiony na wniosek Inwestora.
Oferujemy Państwu usługę kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego lub pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego danej specjalności.

Wykonywanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych

Oddanie inwestycji – obiektu budowlanego do użytkowania i rozpoczęcie eksploatacji jest etapem końcowym realizacji inwestycji budowlanej. Natomiast w przypadkach określonych prawem budowlanym należy wykonywać okresowe kontrole zrealizowanej inwestycji.
Oferujemy Państwu szeroki zakres okresowych przeglądów budowlanych wymaganych przepisami polskiego prawa.